Foxes In Space!

Vulpina Stjärnflottan!


Vulpina Stjärnflottan har som syfte att främja så väl Vulpina som Lupina och Sergaliska intressen i Vintergatan och skydda dessa djurintressen mot hot!

Andra Vulpina Rymdskepp & Rymdprojekt!

Foxylvanien har verkligen blivit en rymdnation och har byggt en del saker på Mars, kolonier och robotfabriker.
Ca 300 000 rävar bor på Mars och över Mars cirkulerar rymdstationen Vixaholic och man bygger rymdskepp.

För att försvara Marskolonierna har rävarna byggt flera militära skepp.
Detta är stridsskeppet Valdowart.

Vid Saturnus måne Titan patrullerar spanings, kontroll och långdistansskeppet Kimboninja som har en mycket kraftig laser och kan skjuta ner fientliga rymdskepp på mycket långt håll.

Över Jupiter kretsar rävarnas militära rymdsambandscentral Vulpine StarWars och vid fara kan den dyka ner i skydd i Jupiters molntäcke.

Vid Jupiter vaktar även rymdväktaren Foxey Loxey!

Flera attackskepp finns runt om i solsystemet, denna modellen heter Vulpine Falcon!

I Kuplerbältet finns denna stora rymdstation som utvinner metaller,
mineraler och gaser ur asteroidstenar. Den heter Mjölner!

I Kupierbältet finns sådana här drönare skickas ut som är försedda med insamlingsredskap och en kraftig grön "gruvlaser!"

I Kupierbältet finns många asteroider med ädla metaller och olika ämnen som man utvinner och använder, så gruvdriften är stor på många av Kupierbältets asteroider.

En del asteroider i Kupierbältet är försvarsplattformar med kraftiga laserkanoner mot fientlia rymdskepp!

Drönarna och utvinningsstationen skyddas av Kemeline Vulpes Nova
som har flera taktiska vapensystem och små stridsskepp ombord.

Utanför solsytemet på långdistans flyger 3 stycken sådna här skepp,
de heter Pathfinder 1, Pathfinder 2 och Patfinder 3 och är ute för att
leta material i yttre rymden som kan komma rävarna till nytta.

Vid Neptunus ligger ett 20-tal sådana här skepp kallade "Medic Stars" som är sjukhusskepp och reparationsskepp!

Utanför Kupierbältet har Rävarna skapat en konstigjord stjärna med en "Halorymdbas" runt som får energi från stjärnan. 

Även utanför Kupierbältet har Rävarna flera rymdstäder för olika projekt, civila som militära. Samt för Intergalxiskt utbyte med andra Djurcivilisationer.

© Smirre Kirax

Skapa din hemsida gratis!