Sergaler!

Sergaler!

Sergaler är en typ av  fantasiväsen med päls, de är ganska vanliga inom furry fandom och man ser dem på Second Life ibland! Jag tycker de är mycket coola varelser och gillar dem starkt! =^.^=

Sergal är den varelse som är nära Raptor biologiskt.

Sergalers basföda är ofta fisk men de jagar och äter även annat, bland annat människor!

Det finns två arter av Sergal, en med lång päls och en med kort päls, färgen kan variera från svart, till grå eller vit, sergaler kan också ha rosa , gul, blå eller grön päls i olika nyanser och varianter!

Sergalerna använder vanligtvis en keramisk rustning i strid och vapnen är huvudsakligen svärd, sin speciella bladestave samt prickskyttegevär och spjut! De strider ofta mot människor och tar tillvara kött och skinn från människor som de dödat i strid!

De har starka ben och kan springa fort och hoppa långt!

Sergaler har vanligtvis ögon som är gula, grå eller ljusblå med avlång pupil!

Sergalerna är intelligenta varelser som finns på flera planeter runt om i Vintergatan, deras uppgift är att skydda och hjälpa olika djurcivilisationer mot onda människor!

Sergaler i sina rustningar med sina typiska bladestaves som de använder i strid mot människor osv!

Moderna Sergalvapen för strid och människojakt!

Sergalens anatomi!

MER INFORMATION OM SERGALER PÅ ENGELSKA!

© Smirre Kirax