Religion!

SHINTOISM!

Jag ser mig som Shintoist, år 2012 reste jag till Japan och besökte b.la. Inari Fujimi Taisha - ett tempel helgat åt Rävguden "Inari!" Jag mognade andligt och fick nyare och större perspektiv på saker under mina 8 dagar i Soluppgångens land, Japan!

Inari är Rävguden inom shintoismen!

Inari 稲荷

- Är risets, jordbrukets, fertilitetens och rävarnas gudom i japansk shintō-mytologi.

Inari brukar antingen gestaltas som en rödräv, kitsune, eller som en vis och skäggig man, som bor bland höga berg och har rödräven i vinterdräkt som sin budbärare. Vid alla Inarialtare finns också en rävstatyett, som vördas av svärdssmeder och när man önskar sig god skörd eller bara en välsignelse.


Mitt val! Min Tro! Min väg!

Här avsäger jag mig Kristendomen och konverterar till Shintoismen, jag bugar för Rävguden Inari och låter rävens kraft och visdom genomsyra mig och här börjar ett nytt och bättre liv!

Ett nytt liv där jag försöker lämna allt tragiskt bakom mig, fokusera på rävar och furry och annat som jag mår bra av!

Som sagt att resa till Japan och konvertera till Shintoismen, flytta ifrån Norra Sandby och skaffa egen lya i Finja med vettig uppkoppling och en kraftfull dator och börja åka på Furrykonvent och våga träffa och umgås med furrisar på ett djupt, kärleksfullt och respektfullt sätt, det är saker som gjort att jag har utvecklats och det berikat mitt liv samt get mig livskvalitet!

Ave Gloria Vulpes!

Detta är min trosbekännelse!

VIDEO FRÅN INARI FUJIMI TAISHA 2012!

Mitt Rävaltare!

Detta är mitt Rävaltare: den uppstoppade räven är INTE skjuten utan den hittades av Pontus morfar i diket, räven hade alltså blivit påkörd - Pontus morfar tog den till en konservator som stoppade upp den, när Pontus morfar sålde huset så körde jag till Grengelsberg för att hämta saker till Pontus hos hans morfar, det var ca 90 mil X 2 - den längsta tur jag kört på den tiden jag fick köra bil. Eftersom jag gillar Rävar så fick jag Räven av Pontus.

De båda stenrävarna är köpta vid Fujimi Inari Taisha utanför Kyoto i Japan våren 2012 och de olika stenarna är köpta på Källan i Hässleholm, en butik för andlighet som fanns i Hässleholm på 90-talet.

Jag tror på Rävguden Inari för att jag gillar rävar och identifierar mig själv som en räv! Jag tror även på Vargguden Fenrir också samt att jag högaktar och prisar även ledarräven i De vilda djurens flykt - Räv från Gamla skogen!

Furrykulturen och Djurrätten är centrala begrepp för mig och det jag utgår ifrån i mitt ställningstagande.

Jag ser Shintoism som vördnad och kärlek till djuren och naturen, att vara furry och stå upp för djurens rätt osv är bra saker och god karma om man ser sig som Shintoist.

Jag älskar alla sorters djur men känner en stark samhörighet med främst Rävar, men även Vargar, Lodjur, Hundar och Katter med flera djur ser jag som heliga och vill värna om dem. Att skada eller döda ett hunddjur eller kattdjur anser jag är lika fel som att skada eller döda ett barn och jag tycker att den människa som skadar eller dödar exempelvis en räv, varg, lodjur, katt eller hund har försatt sin rätt att leva. Det är min personliga värdering om att skydda liv och stå upp för djurrätt!

Jag gillar även Sergaler, Drakar och Gripar, men vet att de är mytologiska djur!

Kitsune 狐

- Är det Japanska namnet på rödräven (Vulpes vulpes). Rödräven förekommer i Japan som två underarter: Vulpes vulpes japonica (Hondo kitsune) lever främst på Honshū, den största av de fyra huvudöarna. På den nordliga Hokkaidō förekommer underarten Vulpes vulpes schrencki (Kita kitsune). Här beskrivs den framträdande roll som bägge underarterna spelar i den japanska mytologin.

Som förtrogen till guden Inari hölls kitsune för en lyckobringare av kvinnligt kön. Men hon hade ofta i sagor och legender även andra sidor. Många historier beskriver hennes förhållande till människor i huvudsak som fördelaktigt för människorna. Dock kunde redan obetydliga störningar få situationens förbindelse att slå om till sin totala motsats och leda till katastrofala följder.

Talrika berättelser skildrar Kitsune som Hengeyōkai, ett väsen med förmågan att anta mänsklig gestalt ungefär som Tanukin. I dessa sagor uppträder en Kitsune ofta som en särledes skön ung dam och äktar en man, ofta utifrån sann och äkta kärlek. Men så fort denne märker att han gift sig med en rävhona, försvinner hon med "farväl för alltid" och lämnar honom ensam med de gemensamma barnen. Här finns dock vissa möjligheter att lura tillbaka den förlupna. En metod som mästerligt avbildats i form av en netsuke av 1700-talssnidaren Minkō är att locka med en stekt råtta. I Minkōs arrangemang ser vi råttfällan i en ihålig stubbe med den förfördelade bonden lurande på ena sidan och den lystna rävhonan nalkandes på den andra sidan av stubben.

Den mytologiska kitsune, blir mäktigare ju äldre den blir. Vid hundra års ålder får den en svans och därmed också förmågan att förvandla sig till andra skepnader. Räven får ytterligare en svans vart hundrade år. Den räv som levt i tusen år har nio svansar och får förmågan att se hur långt som helst. Ibland kallas den mytologiska räven bara för kitsune, ibland för demonräv.

SHINTOISM!

Shinto har ingen fastslagen trosbekännelse eller systematiserad teologi, som till exempel kristendomen. Istället kretsar mycket av religionen kring olika riter. Bland de viktigaste riterna märks olika former av reningsritualer. Orenhet och rening är viktiga begrepp, som har likheter med förhållningssätten inom hinduismen där rituell renhet är viktig. De kan även jämföras med begrepp som synd och nåd eller förlåtelse inom kristendomen.

Shinto kan betecknas som en form av animism och kretsar i stor utsträckning kring kulten av naturandar, japanska kami. Vördnaden för naturen är därför central. De högsta och populäraste gudomarna är solgudinnan Amaterasu, risguden Inari och krig- och fredsguden Hachiman.

En viktig del av shintoismens lära är tron på den kraft som genomsyrar allt och som kallas kami. Kami är ett komplext koncept, som kan översättas till gud eller gudomligheter, men som ofta syftar på andeväsen eller någon slags kraft eller energi i naturen. Kami sägs finnas nästan överallt, till exempel i berg och i sjöar. Det finns inget bestämt antal kami, utan man brukar tala om "de åtta miljonerna kami" (happyakuman no kami, 八百万の神), då detta ord även kan läsas som (yaoyorozu, 八百万) vilket betyder oändlighet. På vissa platser anses det finnas mycket av denna kraft, och dessa platser är heliga. En sådan helig plats är berget Fuji på ön Honshu.

Shinto är i dag uppdelat i ett stort antal sekter. Fram till andra världskriget var shinto en statsreligion. Statsshinto hade sin storhetstid från andra Shogunatets fall på 1800-talet fram till och med andra världskrigets slut. Denna form av Shinto kan betraktas som en form av japansk nationalism, och framhävde vördnaden för tenno (oftast översatt med "kejsaren", men översättningen är inte helt exakt), som betraktades som gud tills tenno Hirohito tvingades avsäga sig denna roll efter kapitulationen 1945.

Vid sidan av sekterna finns det ett antal nya religioner. Vissa av dessa har sin grund i shinto, till exempel tenrikyo, konkokyo och omoto.

Torii 鳥居 

- Är en traditionell japansk portal, som vanligtvis fungerar som ingång till en shintohelgedom, Jinja eller annan helig plats i naturen. De står som påminnelse för att rening bör ske, innan man träder in på helig mark. En Torii anses hålla borta dåligt inflytande av onda andar. Traditionellt är de konstruerade av trä och sten, men numera förekommer även andra material som stål och betong. Den klassiska toriin består av två vågräta tvärslåar som hålls uppe av två lodräta pelare. Vanligtvis är de målade i cinnober/vermillion (en klar röd-orange färg). Exakt hur gammal traditionen är, är omdebatterat, men de är litterärt kända sedan 900-talet. Mycket få Torii är äldre än från 1500-talet, även om det finns en vid Hachiman-gū (tempel i Yamagata prefektur) som härstammar från 1100-talet.

Det finns ett otal olika typer av Torii, som kan delas upp i två familjer!

Shinmei 注連鳥居 eller Myōjin 明神鳥居

- Det som skiljer dem åt är huruvida tvärslån är rak eller böjd. Den enklaste varianten är två pelare med en shimenawa (rituellt rep av risfiber, ofta med hängen). En variant med tre ben i trekant kallas Mihashira torii. Den kinesiska motsvarigheten är Paifang.

FENRIR!

Fenrir - Är en mytologisk Varg inom Asatro och Fornnordisk mytologi, men som jag i min föreställning av Shinto och naturreligion som jag tagit till mig - allmänt kallat New Age - så är Fenrir Vargarnas Guddom och Vargen är mitt kraftdjur och Räven är mitt själsdjur och att jag identifierar mig som Räv, alltså det som kallas att man är oterkin/teran, för att göra begreppet att vara Furrie djupare. Att vara Furrie innebär att man allt ifrån bara rollspelar sin djurkarraktär till att man har ett speciellt känslomässigt och spirituellt förhållande till djuret och då talar om att man är oterkin/teran - vilket många Furries gör medan andra Furries har sin fursona som ett rollspel de spelar i Furryvärlden.

BLOT!

I nattens klara månsken glänser vårt iskalla stål, vi rävar dräper de onda människorna och dricker en skål med varmt människoblod! Det ger oss styrka och mod!

Amen!

© Smirre Kirax

Skapa din hemsida gratis!