The Vulpine Supermakt!

Foxylvanien

Foxylvanien är ett stort och vackert land som är befolkat av rävar, rävarna i Foxylvanien har hög standard och de flesta av storstäderna ligger längst Foxylvanska västkusten med stora fina skyskrapor som reser sig mot himeln, maglevtåg och maglevtunnelbana osv. I städerna är många fina och vackra parkområden med vattenspel och fontäner och de flesta rävarna bor i fina villor och tom palats. Foxylvanien är ett riktt land och har fina nauturtillgångar i frm av både diamanter, guld, olja och andra ädla metaller och ädla stenar. Foxylvanien är ledande inom teknik, forskning och IT. Alla bilar i Foxylvanien är miljöanpassade och går på el eller vätgas. Energiförsörjningen är dels vind, vatten och sol men även antimateriakraftverk för att producera ström till de energislukande superstäderna och all modern teknik som finns där som rullande trotoarband och maglevtåg etc. Här är stora och djupa skogar och i skogarna så bor rävarna i trädhus eller i underjordiska komplex och man odlar bär, frukter, ris och spannmål. Foxylvanien är också en militär supermakt och har en stor flotta och ett stort flygvapen samt specialförband av rävar som Fox Power Rangers, Vulpes Coamand och Hihivagullit Spetznas som kan rycka in i konflikter vart som helst i världen för att skydda och värna rävars och andra djurs intressen. Foxylvanien sammarbetar med andra djurnationer som Varglandet och Furtopia med flera djurnationer och även med djur i USA, Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, Finland, Indien, Tyskland, Japan, Kina, Vietnam, Thailand, England, Egypten, Saudiarabien med flera nationer där rävar och andra vilda djur lever. Det stora globala militära sammarbetet mellan alla djurarter heter "FurMil" ochm an kan säga att det är "Djurens NATO!" Handel i Foxylvanien sköts för det mesta elektroniskt och valutan är Linden som på Second Life.


Befolkning:

Rävar: 70% rödrävar, 20% blårävar, 10% är kitsunes och fjällrävar.

Total rävpopulation: 12,5 miljarder rävar.

Sergaler: 1,4 miljarder sergaler.

Vargar: 1,2 miljarder vargar.

Övriga Djur: 3,7 miljarder djurindivider.

Foxylvanska fastlandets storlek:

Väst till öst 14000 mil. Nord till syd 19000 mil. Foxylvanien har också flera mindre riken och öar som tillhör Foxylvanska imperiet!


"Foxylvanska Förenta Staterna!"

Flera Djurnationer och verkliga nationer ingår i Foxylvaniens Förenta Stater förutom då själva fastlandet Foxylvanien som är 13 000 x 5800 mil stort med flera tillhörande öar och havsområden.

Dessa är Japan, Vulparien, Kitsune Islands, Foxywood, Rävanien, SveaFox, Förenade Rävemiraten, Fenekland, Narismiral, Finnskogarna, Luskwood, Finska Fjällrävsstaten, Transylvanien, Alaska, Florida, Texas, Fennoscandien, Swäbistaten, Kinofesa, Kimonjuvas, Kretshawk, Glensinai Mother Republik, Foxhills, Foxlake, Tassas, Hedran, Vulpixagon, Valhall, Rymdstaten, Higgrezeb, Stardew, Pandora, Givmew, Farejobaldoland, Sapras, Krumwix, Hexo, Hinnu, Kalasebe, Krimezia, Jadehills, Iceworld. Muffinia och Tip.

Foxylvaniens Styrelseskick:

Foxylvaniens kejsare är Kung Karrack som har högsta beslutanderätt och han är vördad och älskad av alla rävar. Han har nära sammarbete med djurrikets president Räv från Gamlaskogen som dels är helgon och kejsare över det nya vulpina Storbritanjen/Vithjortspakren och som sagt utsedd till president för hela djurriket. Kung Karrack har även ett starkt sammarbete med Japans vulpine kejsare Naga Yamamoto Kitsune. I Foxylvanien har Karrack 7 rådsmedlemmar som är hans närmaste och Foxylvanien har även en regering som är under Karrack och hans råd. Regeringen har flera ministrar och stöds av flera partier och grupper med ett avancerat nätverk.

Störtsa städer: Antal Djurindivider!

Velox: 2 624 500 000.

New Tokyo: 1 890 000 000.

Derp City: 1 600 000 000.

KyotoNaga: 1 500 000 000.

GinzaVulpix: 1 100 000 000.

Xenociucum City: 998 000 000.

Raypon: 78 000 000.

Klenograd: 650 000 000.

Helix:477 000 000.

Mickelstown: 320 000 000.

Gremondo: 233 000 000.

Cybertown: 200 000 000.

Lupis Megatown! 120 000 000.

Sapra City: 58 000 000.

Vulpes City: 48 000 000.

Tokyohama: 36 000 000.

Foxwood: 18 000 000.

King Timmy City: 16 000 000.

Birka: 14 500 000.

Kitanjau: 12 000 000.

Foxtown: 11 000 000.

Luskwood City: 10 000 000.

GoldFur: 9 300 000.

SmirrCity: 8 000 000.

Foxywood: 7 400 000.

Vixens Paradise: 7 000 000.

ConeCapital: 6 000 000.

Foxholm: 5 800 000.

Farthingwood City: 5 200 000.

Dragonfox: 5 000 000.

AmberCity: 4 500 000.

Zimbicha: 4 000 000.

FenneckCity: 3 000 000.

Sodom: 2 500 000.

BlackPaws: 2 000 000.

Foxhills: 1 400 000.

Saporonja: 1 300 000.

Vulpesholm: 980 000.

Tassköping: 780 000.

Infrastruktur:

De flesta större städerna har bra kommunikation med tunnelbana och maglevtåg. Städerna knyts även ihop med maglevtåg, motorvägar och flyglinjer.

I städerna är det rent och snyggt, Glimmande skyskrapor reser sig mot skyn och i städerna finns många fina parkområden och rullande trotoarband och man kan köpa det mesta här till rimliga och bra priser.

Internet är väl utbyggt i Foxylvanien både i städer och på landet med fiberoptik.

Natur:

Själva modellen för Foxylvaniens natur har Nord Amerika stått för - med sina djupa barrskogar och stora berg och sjöar, Foxylvanien är ett vackert och naturskönt land.
I söda Foxylvanien är det bördiga fält där man odlar och längst västra kusten ligger stora fina och högteknologiska städer. Rävarna som bor i skogarna bor antingen i underjordiska komplex insprängda i bergen eller i trädkojor bland träden som typ i Luskwood på Second Life.

Pengar:

De festa rävar betalar med elektroniska plastkort eller med Lindendollar som finns både som elektronsika pengar och som sedlar.

Försvar:

Foxylvanien har ett starkt försvar.
Deras styrka ligger i avancerad högteknologi och vältränade djursoldater.
Operativa och taktiska team och bra stridsledning.
Det Foxylvanska flygvapnet är ett av de bästa i världen och även flottan och stjärnflottan och rymdförsvaret är väldigt starkt.
Foxylvanska militären har exempelvis satelliter som kan skjuta mål på marken med exakt precision. Med antingen wolframstavar eller laser.
Foxylvanien tillverkar egna flygplan och helikoptrar, samt stridsvagnar. Men bygger även befintliga flygplan och helikoptrar från den verkliga världen och modifierar dem.
Stridsvagnar med laservapen och maglevvapen ingår i den Foxylvanska armen och Foxylvanska armen har även snipers, Special OPS team och det legendariska Fox Power Rangers!

Naturtillgångar:

Foxylvanien har en varierande natur, i norra delarna är mycket berg, skogar och sjöar och i mellersta Foxylvanien är jordbruksbyggd med bördig jord där man odlar frukter och spannmål. I södra Foxylvanien är ökenområden men här finns olja och ädelstenar i marken.

Den Vulpina stjärnflottan och Foxylvanska rymdindustrin sörjer för att hitta metaller och andra ämnen på obebodda planeter och asteroider.

Industrier:

Foxylvanien är ledande inom teknik och IT, men vi gör även vapen och andra avancerade saker. Vi bygger saker till andra djurnationer osv. Vi tillverkar bilar och elektronik/datorer och forskningsutrustning. Vi är även ledande inom medicin och genteknik. Vi har även gruvor och kolonier på Månen och på Mars samt på några av Jupiters och saturnus månar samt bryter metanis på Pluto och utvinner metaller från asteroider och obebodda planeter. Vi är även bra på atomfysik, kvantfysik och har antimateriakraftverk för elförsörjning, samt satsar på sol, vind och vatten.

Religioner:

Shintoism med inriktning på Inari samt Vulpin Buddism Wicca NewAge Shamanism Samt diverse fria hedniska sekter.Skapa din hemsida gratis!